SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
 
Rock Bolt Axial Force Meter-Thiết bị đo lực dọc theo bu lông neo đá
Mã sản phẩm: RFT-2 / RFT-3 / RFT-4
Đăng ngày 25-06-2018 12:55:25 PM

This transducer is to measure axial force so as to estimate whether increase numbers of rock bolt or not, and grasp displacement to estimate length of rock bolt.
Thiết bị đo lực này dùng để đo lực dọc trục để ước tính liệu có tăng số lượng neo đá hay không, và nắm được sự dịch chuyển để ước lượng chiều dài của bu lông.
Feature (đặc điểm):
- Long measurement by strong durability and safety (Tuổi thọ cao nhờ độ bền và an toàn cao)
- Easy installation (Dễ dàng lắp đặt)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Dễ dàng kết nối với các thiết bị đo lường tự động)

Axial Force Type Load Cell
Mã sản phẩm: FLC - 10
Đăng ngày 15-06-2018 12:38:19 PM

This FLC type load cell is designed for special measurement for axial force of rock bolt, earth anchor and bolt etc.
Feature:
- Waterproof and dustproof
- High precision and stability by Electric resistance type
- Long measurement by strong durability and safety
- Easy installation by small size and light weight
- Easy connection with automatic measuring equipment

Bridge Wire Type Load Cell
Mã sản phẩm: HLC - XXX
Đăng ngày 15-06-2018 12:28:47 PM

This SELC-12 type load cell is designed specially for special measurement for tension of bridge wire and, is used for stability and finding cause.
Feature:
- High precision and stability by Electric resistance type
- Long measurement by strong durability and safety
- Easy installation by small size and light weight
- Easy connection with automatic measuring equipment

Tension Type Load Cell-XXX
Mã sản phẩm: TSLC - XXX
Đăng ngày 14-06-2018 09:46:12 PM

This TSLC type load cell is tension type and used to measure the change of load at the industrial site.
Feature:
- Waterproof and dustproof
- High precision and stability by Electric resistance type
- Long measurement by strong durability and safety
- Easy installation by small size and light weight
- Easy connection with automatic measuring equipment

Flate Type Load Cell
Mã sản phẩm: SFLC - 100
Đăng ngày 09-06-2018 01:43:38 PM

This SFLC type loadcell is designed for special measurement of concrete specimen test etc.
Thiết bị đo lực này được thiết kế đặc biệt để kiểm tra mẫu bê tông.
Feature (đặc tính):
- High precision and stability by Electric resistance type  (Độ chính xác và ổn định cao nhờ kiểu điện trở)
- Long measurement by strong durability and safety  (Tuổi thọ cao bởi độ bền và độ an toàn cao)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Dễ dàng kết nối với các thiết bị đo lường tự động)

Tension Type Load Cell
Mã sản phẩm: CTLC - 12
Đăng ngày 08-06-2018 09:43:03 PM

This CTLC-12 type load cell is designed for special measurement for tension of bridge wire and mono-jack test etc.This load cell is used for stability and finding cause.
Thiết bị đo lực căng được thiết kế đặc biệt để đo sự căng của dây cầu và kiểm tra "mono-jack", vv. nhằm đạt sự ổn định và tìm ra nguyên nhân.
Feature (đặc điểm):
- Waterproof and dustproof (chống thấm nước và chống bụi)
- High precision and stability by Electric resistance type ( Độ chính xác và ổn định cao nhờ kiểu điện trở)
- Long measurement by strong durability and safety (Tuổi thọ cao bởi độ bền và độ an toàn cao)
- Easy installation by small size and light weight (Lắp đặt dễ dàng bằng kích thước nhỏ và  nhẹ)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Kết nối dễ dàng với thiết bị đo tự động)
 

Compression & Tension type Load Cell
Mã sản phẩm: TPLC - XXX
Đăng ngày 08-06-2018 09:28:08 PM

This TPLC type load cell is compression and tension type and used to measure the change of load at the industrial site.
Thiết bị đo lực loại nén và lực căng  này được sử dụng để đo lường sự thay đổi của tải trong môi trường công  nghiệp,
Feature (đặc điểm):
- Waterproof and dustproof (chống thấm nước và chống bụi)
- High precision and stability by Electric resistance type ( Độ chính xác và ổn định cao nhờ kiểu điện trở)
- Long measurement by strong durability and safety (Tuổi thọ cao bởi độ bền và độ an toàn cao)
- Easy installation by small size and light weight (Lắp đặt dễ dàng bằng kích thước nhỏ và  nhẹ)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Kết nối dễ dàng với thiết bị đo tự động)

Hopper Tank Type Load Cell
Mã sản phẩm: PLC - XXX
Đăng ngày 08-06-2018 11:39:38 AM

This load cell is a hopper tank type and is used to measure load change of industrial work site or civil work site through various loading test for safety and causes search.
Đây là loại thiết bị đo lực hình thùng phễu. Được sử dụng để đo lường sự thay đổi tải trọng của địa điểm làm việc công nghiệp hoặc công trình dân dụng thông qua thử nghiệm tải trọng nhằm đạt sự an toàn và tìm ra nguyên nhân.
Feature (đặc điểm):
- Waterproof and dustproof (chống thấm nước và chống bụi)
- High precision and stability by Electric resistance type ( Độ chính xác và ổn định cao nhờ kiểu điện trở)
- Long measurement by strong durability and safety (Tuổi thọ cao bởi độ bền và độ an toàn cao)
- Easy installation by small size and light weight (Lắp đặt dễ dàng bằng kích thước nhỏ và  nhẹ)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Kết nối dễ dàng với thiết bị đo tự động)
 

Strut Type Load Cell
Mã sản phẩm: SLC - 100
Đăng ngày 08-06-2018 11:12:07 AM

This SLC type load cell is used to measure axial force of strut for safety and causes search of its material and is designed for crew-jack of 50ton or 100ton.
Thiết bị đo lực loại trụ (thanh chịu nén) này được dùng để đo lực dọc trục của thanh chịu nén nhằm an toàn và tìm kiếm nguyên nhân về vật liệu của nó, Thiết bị được thiết kế cho kích vít 50 tấn hoặc 100 tấn.

Feature (đặc điểm):
- Waterproof and dustproof (chống thấm nước và chống bụi)
- High precision and stability by Electric resistance type ( Độ chính xác và ổn định cao nhờ kiểu điện trở)
- Long measurement by strong durability and safety (Tuổi thọ cao bởi độ bền và độ an toàn cao)
- Easy installation by small size and light weight (Lắp đặt dễ dàng bằng kích thước nhỏ và  nhẹ)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Kết nối dễ dàng với thiết bị đo tự động)
 

Center Hole type Load Cell
Mã sản phẩm: ELC - XXX
Đăng ngày 08-06-2018 10:42:33 AM

This load cell is a center hole type that measure the axial force of rock bolt, earth anchor for material safety and causes search, and is also used for tie back and loading test etc.
Thiết bị đo lực này  là loại có lỗ chính giữa, dùng để đo lực dọc trục của bu lông neo vào đá, của neo đất để đảm bảo an toàn vật liệu và tìm kiếm nguyên nhân, Và cũng được sử dụng cho thanh giằng (dây néo) và test tải trọng, v.v.
Feature (đặc điểm):
- Waterproof and dustproof (chống thấm nước và chống bụi)
- High precision and stability by Electric resistance type ( Độ chính xác và ổn định cao nhờ kiểu điện trở)
- Long measurement by strong durability and safety (Tuổi thọ cao bởi độ bền và độ an toàn cao)
- Easy installation by small size and light weight (Lắp đặt dễ dàng bằng kích thước nhỏ và  nhẹ)
- Easy connection with automatic measuring equipment (Kết nối dễ dàng với thiết bị đo tự động)
- Compensation of eccentric load by assistant ring (Cân bằng tải trọng lệch tâm nhờ vành khung phụ trợ)
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây